Wednesday, 14 March 2012

Maklumat Cawangan

LATAR BELAKANG

Bahagian Pasaran Antarabangsa bertanggungjawab merancang dan melaksanakan program untuk membantu peningkatan nilai eksport produk agro-makanan bagi pengeksport dan usahawan di bawah bimbingan FAMA. Ini dilaksanakan melalui aktiviti-aktiviti yang dikendalikan oleh Cawangan Eksport dan Cawangan Promosi dalam jangka masa pendek dan sederhana berdasarkan Rancangan Pembangunan Lima Tahun pihak kerajaan.Admin
Bahagian Pasaran Antarabangsa
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)

    0 comments:

    Post a Comment