Wednesday, 14 March 2012

Objektif & Fungsi Bahagian

OBJEKTIF UMUM BAHAGIAN
  • Merangka dan melaksana program bagi membantu peningkatkan nilai eksport untuk pengeksport / usahawan di bawah bimbingan FAMA mengikut tempoh Rancangan Pembangunan Lima Tahun.
  • Merangka dan melaksana program untuk meluaskan penggunaan produk agro makanan di dalam dan luar negara.
  • Merangka dan melaksana program untuk meluaskan saiz pasaran produk agro makanan.

FUNGSI BAHAGIAN
  • Merangka strategi dan program 5 tahun di peringkat bahagian selaras dengan dasar semasa kementerian / agensi pusat.
  • Mendapatkan bajet dan sumber-sumber asas untuk menjalankan program program dan aktiviti bahagian.
  • Menyelaras aktiviti cawangan-cawangan dalam bahagian serta antara bahagian.
  • Memastikan kejayaan pelaksanaan aktiviti cawangan-cawangan di bawah bahagian.
  • Memantau prestasi bajet bahagian dari segi kewangan dan fizikal.Admin
Bahagian Pasaran Antarabangsa
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)

0 comments:

Post a Comment